EU-komissaari Olli Rehn:
Euroopan talous 2020

Huippufoorumi 1.2.2011

Euroopan unionin talous- ja raha-asioista vastaava komissaari Olli Rehn puhui Martti Ahtisaari Instituutin järjestämässä kutsuseminaarissa Euroopan talous 2020 Oulun yliopistolla 1.2.2011.

Rehn kartoitti Euroopan talouden tulevaisuudennäkymiä seuraavien kymmenen vuoden aikana. Viime aikojen haasteista ja taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta Rehn luottaa vahvasti euroalueen tulevaisuuteen: euromaat ovat sitoutuneet yhteisvaluuttaan ja yhteiseen talousalueeseen ja usean maan talous on elpymässä.

Rehn uskoo myös velkavaikeuksista kärsivien euromaiden selviävän kriisistä. "Suhtaudun luottavaisesti siihen, että Espanja selviää", totesi Rehn.

Yhteiset ponnistukset ovat kuitenkin tarpeen. "Emme ole vielä täysin selvillä vesillä", muistutti komissaari kuulijoita.

Komissaari korosti puheessaan erityisesti tarvetta euroalueen kattavaan toimintaohjelmaan. Komission kaksi viikkoa sitten julkaistu kasvuselvitys käynnisti talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson, jonka avulla koordinoidaan ensimmäistä kertaa etukäteen talouspolitiikan painopisteiden asettamista ja kansallisten budjettien valmistelua. Tämä merkitsee uudenlaista lähestymistapaa jälkikäteisarvioinnin ja korjaavien toimenpiteiden tilalle.

Taloustilanteen tasapainottamiseksi Euroopan komissio valmistelee parhaillaan eurooppalaista vakausmekanismia, joka on maaliskuussa Eurooppa-neuvoston käsittelyssä. Tulevassa vakausmekanismissa on olennaista keskittyminen kasvua ja työllisyyttä tukeviin rakenteellisiin uudistuksiin, julkisen talouden vakauttamistoimiin sekä pankkisektorin toimivuuden ja luottamuksen parantamiseen.

Olennaisen tärkeä väline Euroopan talouskasvulle ja työllisyydelle on lisäksi komission Eurooppa 2020 -strategia. Rehn painotti eri toimijatasojen tärkeää roolia strategian tavoitteiden toteutumisessa ja kiitteli Oulun seudun aktiivisuutta oman innovaatiostrategian ja strategisten yhteistyökumppanuuksien luomisessa.

Tilaisuuden keskusteluosiossa yleisö esitti vaativia kysymyksiä mm. sääntelymekanismien peruskysymyksistä ja yksityiskohdista, jäsenmaihin kohdistuvasta sanktiojärjestelmästä sekä Kiinan ja EU:n välisistä suhteista. Seminaarissa kuultiin lisäksi Martti Ahtisaari Instituutin johtokunnan puheenjohtaja kauppaneuvos Taisto Riskiä sekä kauppaneuvos Ilkka Lanttoa. Martti Ahtisaari Instituutin johtaja Veikko Seppänen ja varajohtaja Sauli Sohlo jakoivat stipendejä mm. Instituutin kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoille tunnustuksena paikallisten yritysten kanssa aloitetusta yhteistyöstä.

Seminaari houkutteli paikalle yli 400 Oulun seudun ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän, julkishallinnon ja Oulun yliopiston edustajaa.

Komissaari Rehnin puhe (fi) - pidätämme oikeuden muutoksiin
Tilaisuuden ohjelma
Komission kasvuselvitys

Kuvat: Seija Leskelä

 

   

 

      

 

Huippufoorumit 2010-2012:

KONE Oyj:
Globaalin liiketoiminnan haasteet ja menestystekijät 20.3.2012

Presidentti Martti Ahtisaari:
Ahtisaari-päivä 16.11.2011

EU-komissaari Olli Rehn 1.2.2011:
Euroopan talous 2020  

Eduskunnan puhemies Sauli Niinistö 19.9.2010: Euroopan talous 2010-luvulla 

Presidentti Martti Ahtisaari 8.2.2010: 2010-luvun globaalit ongelmat ja haasteet