Eduskunnan puhemies Sauli Niinistö: Euroopan talous 2010-luvulla

Huippufoorumi 19.10.2010

Eduskunnan puhemies Sauli Niinistö vieraili Oulun yliopistossa Martti Ahtisaari Instituutin järjestämässä kutsuseminaarissa 19.10.2010. Seminaaripuheessaan eduskunnan puhemies Niinistö keskittyi 2010-luvun maailmanpolitiikan ja -talouden näkymiin.

Puheessaan Niinistö tarkasteli globalisaation ensimmäisen ja toisen vaiheen taustoja ja ilmentymiä, erityisesti Kiinan vahvistunutta roolia maailmantaloudessa. Euroopan rooli ja vaikutusvalta ja kilpailukyky maailmanpolitiikan ja -talouden foorumeilla sekä Euroopan sisäisen kehityksen haasteet, esimerkiksi erot talouskehityksessä eteläisten ja pohjoisten alueiden välillä, askarruttivat puhemies Niinistöä samoin kuin seminaariyleisöä.

 

2010-luvun eräänä keskeiseksi selviytymishaasteeksi puhemies näki rahapolitiikan ja valuuttakurssipolitiikan tapahtuvan "makrotason protektionismin". Toiseksi merkittäväksi haasteeksi Niinistö nosti euro-maiden yhteisvastuun finanssikysymyksissä sekä tähän liittyvän mahdollisen demoralisaatio-ongelman.

Talouden ja politiikan myllerryksistä huolimatta puhemies Niinistö totesi Euroopan lähtevän uudelle vuosikymmenelle vauraampana kuin koskaan ennen. Tämä tosiseikka yhdessä vahvan kulttuurisen ja sivistyksellisen taustan, demokraattisen perinteen sekä vahvan osaamisen kanssa luo puhemiehen mukaan positiivista uskoa Euroopan tulevan vuosikymmenen menestykseen.

Puhemies Niinistön esitys synnytti vilkkaan ja monipuolisen vuoropuhelun ja näkemysten vaihdon yleisön kanssa. Kutsuseminaariin osallistui yli 400 vierasta, muun muassa Pohjois-Suomen keskeiset elinkeinoelämän vaikuttajat, alueen keskeiset poliittiset päätöksentekijät sekä Martti Ahtisaari Instituutin ja Oulun yliopiston henkilökuntaa ja opiskelijoita.

Kuvat: Seija Leskelä

 

   

 

       

 

Huippufoorumit 2010-2012:   

KONE Oyj:
Globaalin liiketoiminnan haasteet ja menestystekijät 20.3.2012

Presidentti Martti Ahtisaari: 
Ahtisaari-päivä 16.11.2011

EU-komissaari Olli Rehn 1.2.2011:
Euroopan talous 2020 

Eduskunnan puhemies Sauli Niinistö 19.9.2010: Euroopan talous 2010-luvulla 

Presidentti Martti Ahtisaari 8.2.2010:
2010-luvun globaalit ongelmat ja haasteet